Kære besøgende på evukurser.dk

På evukurser.dk plejer du at kunne finde brancherelevante AMU-kurser.

Desværre har vi opdaget, at evukurser.dk ikke opdateres korrekt med alle kursustitler og datoer.

Derfor henviser vi midlertidigt til efteruddannelse.dk. Vi håber at være online snart – med det helt rigtige indhold.

Du kan kontakte os via vores hjemmeside evu.dk.

Venlig hilsen,

— EVU